ABC Professional ügyviteli keretrendszer

ABC Professional egy web szolgáltatás alapú, bármely platformon használható ügyviteli keretrendszer. Specifikus program moduljaival, illetve a univerzális terminállal bármilyen ipari folyamat felügyelhető, ügyviteli feldolgozása megvalósítható, a megfelelő döntéstámogató információk kinyerhetők.

Munkaidő nyilvántartó modul

A Munkaidő nyilvántartó modul a munkaügyi előírásoknak megfelelően kezeli a dolgozók munkaidő nyilvántartását, tekintettel a munka, és műszakrend, valamint a pótlékozások szerteágazó fajtáira

A modul funkciói:

Egységes keretrendszer

Több cég kezelés

Egyedi jogosultsági szintek beállí-
tása (modulonként változhat)

Egyedi interfész a kártyaolvasókhoz

Dolgozói alapadatok kezelése

Költséghelyenkénti aktív munkaidő
nyilvántartás

Munkaidő modellek karbantartása (munkaidő maszkok, pótlék maszkok)

Napi jelenlét adatok dolgozónként, kártyahasználati helyenként, feldolgozása a munkaidő modellek alapján

Havi jelenlét adatok dolgozónként, kártyahasználati helyenként, költséghelyenként, szakvezetőkként

Napi hibalisták dolgozónként, kártyahasználati helyenként, műszakonként
Tárgyi eszköz nyilvántartó modul

A Tárgyi eszköz nyilvántartó modul az ABC Professional egy új tagja, segítve ezzel a tárgyi eszközök nyilvántartásba vételét, leltározását költséghelyenként,
fizikai helyenként. A költséghely felelősök szintén kezelhetik a modult, megkönnyítve ezzel az eszközök mozgását, elektronikusan dokumentálva az átadás-
átvétel folyamatát

A modul funkciói:

Egységes keretrendszer

Több cég kezelés

Egyedi jogosultsági szintek beállí-
tása (modulonként változhat)

Könyvelői, és költséghely felelősi szerepkörök szétválasztása, egyéni kezelőfelületek

Eszközök vonalkódos nyilvántartása

Besorolási szempontok: költséghely,
fizikai hely, tulajdonság csoport

Aktiválási, selejtezési, átadás-átvételi funkciók szerepkörök szerint

Leltár feladatok előírása költséghelyenként, összesítő kimutatásokMunkanorma nyilvántartó modul

A Munkanorma nyilvántartó modul az ipari összeszerelő üzemek egyéni, illetve csoportos termelési adatainak rögzítését, összesítését teszi lehetővé.
Kimutatásaiban átfogó képet ad a termelés teljesítményéről, hatékonyságáról mind materiális, mind humán megközelítésben.

A modul funkciói:

Egységes keretrendszer

Több cég kezelés

Több nyelvű (magyar, angol, német)

Egyedi jogosultsági szintek beállí-
tása (modulonként változhat)

Termelési adatok rögzítése termék,
illetve termékcsoportonként, munkate-
rületenként, szak, és szakvezetőnként

Dolgozói alap, és jelenlétadatok
integrálása a "Munkaidő nyilvántartó"
modulból

Egyéni, és csoportos munkanormák
kezelése

Időszakos kimutatások (napi, heti, havi)

Diagramok materiális viszonylatban

Diagramok emberi erőforrás viszonylatban